تاریخ نگارش: جمعه 17 مرداد 1399 + نظرات ()

هیچ وقت به خاطر هیچ کس

             از ارزش هایت دست نکش

                           چون، زمانی که آن فرد از تو دست بکشد

                                              تو می مانی و یک «منِ» بی ارزش...