ثبت نام سه دوره ضمن خدمت فرهنگیان به مدت 94 ساعت

 


مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه، تولید محتوای الکترونیک، راه اندازی کسب و کار نوآورانه استارت آپ، راه اندازی کسب و کار نوآورانه، استارت آپ، دوره ضمن خدمت فرهنگیان، ضمن خدمت فرهنگیان


برچسب ها:مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه، تولید محتوای الکترونیک، راه اندازی کسب و کار نوآورانه استارت آپ، راه اندازی کسب و کار نوآورانه، استارت آپ، دوره ضمن خدمت فرهنگیان، ضمن خدمت فرهنگیان،

...